Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini instalsola-serra.cat pertanyen a Instal·lacions Solà-Serra, SL, amb domicili a Pg. Catalunya, 4, baixos, de Torroella de Montgrí (17257), tel. 972 75 84 01. El CIF de Instal·lacions Solà-Serra, SL és B17878307.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel•lectual i industrial de titularitat de Instal·lacions Solà-Serra, SL o de terceres persones amb qui Instal·lacions Solà-Serra, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de .

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a instalsola-serra.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Instal·lacions Solà-Serra, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Instal·lacions Solà-Serra, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Instal·lacions Solà-Serra, SL no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Instal·lacions Solà-Serra, SL.

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

En la navegació per el nostre WEB es possible que es recullin de vosté.  certes dades de caràcter personal, necessàries per a la prestació dels serveis demanats.

En concret vostè  ens pot proporcionar informació en el formulari de contacte, on li demanem  dades de per poder contestar qualsevol petició que vostè ens faci.

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per vostè, quedaran incorporades a un fitxer automatitzat, titularitat de INSTAL.LACIONS SOLA-SERRA SL , amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de INSTAL.LACIONS SOLA-SERRA SL que assumeix las mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, y resta de legislació aplicable.

Vostè  ens autoritza  a l’enviament de ofertes  i serveis que poguéssim considerar del seu interès , sempre relacionades amb la nostre activitat, excepte en el cas de que vostè es manifesti en sentit contrari.

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrats, mitjançant comunicació escrita dirigida a INSTAL.LACIONS SOLA-SERRA SL  aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la direcció: i

INSTAL.LACIONS SOLA-SERRA SL    , mitjançant la seva web, utilitzarà cookies quan l'usuari navegui per la nostre web. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordenador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms del Usuari. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB INSTALSOLA-SERRA.CAT

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.