Instal·lacions de desaigües

Instal.lació , reparació i manteniment de

desaigües amb diferents tipus de materials

( tubs i accessoris)

* PVC

*POLIPROPILÈ  P.P

*P.P INSONORITZAT