Instal·lacions de descalcificadors, osmosis

Descalcificador

L'aigua subministrada per la xarxa conté sals de calci i

magnesi i causa duresa.L'aigua descalcificada evita les

incrustacions que provoquen el deteriorament de les

instal.lacions, problemes a les calderes i escalfadors i

també els electrodomèstics que utilitzen aigua pel

seu funcionament.